Ongevalsanalyse: Van de treeplank gegleden

Dit ongeval speelt in de vollegrondsplantenteelt. Meestal gebruiken medewerkers de spuittank voor het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Deze keer werd de tank gebruikt voor het geven van water aan jonge aanplant.

Het verhaal van de medewerker

"Ik wilde de spuittank met water vullen. Om te kijken of de tank al vol genoeg was, klom ik op de treeplank (zie de onderste blauwe cirkel op de foto, red.). Die was erg smal en ik gleed ervan af. Ik heb toen mijn been en voet verdraaid. Vervolgens was ik meer dan een maand uit de roulatie."

Hoe kon het gebeuren?

Aan de tank zit een slang (zie de bovenste blauwe cirkel op de foto). Deze dient als een soort peilbuis. Omdat de slang helemaal verkleurd was, kon de medewerker niet goed zien hoe hoog het water in de tank stond. Daarom klom hij op de treeplank, met alle gevolgen van dien.

Wat valt hiervan te leren?

Is een slang die als peilbuis dient verkleurd? En is daardoor niet goed te zien hoeveel water er nog in de tank zit? Vervang de slang dan door een nieuwe doorzichtige slang. Dit kost niet meer dan tien euro. Zorg er ook voor dat medewerkers in grote lijnen weten hoe de machine waarmee ze werken in elkaar zit, en waar de belangrijkste onderdelen, zoals een peilslang, voor dienen.