Op naar de Top - Veilig op 1

  Veiliger werken,
  breng de zaak in beweging

  Heb je wel eens een ongeval op het werk meegemaakt? Of ken je iemand die dat is overkomen?

  Dan weet je hoeveel leed dit kan veroorzaken.

  In de agrarische en groene sectoren gebeuren elk jaar gemiddeld 16 dodelijke ongevallen. Dat zijn er 16 te veel! Maar ook kleinere ongevallen hakken erin: bij het slachtoffer, zijn of haar naasten en bij de collega’s.

  Het goede nieuws: je kunt de meeste ongevallen echt voorkomen!

  Hoe? Door aandacht te besteden aan:

  • de organisatie (o.a. het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), procedures, toezicht, instructie en opleiding)
  • de techniek waarmee je werkt
  • en de veiligheidscultuur binnen je bedrijf

  Ben je ondernemer, leidinggevende, preventiemedewerker of betrokken bij de promotie van veiligheid op de werkplek? Met deze scan check je of in jouw bedrijf veiligheid op 1 staat. Daarna krijg je tips om (minstens) één stap verder te komen.

  Je kunt als volgt scoren

  Je scoort 1 punt → Achterblijver
  ‘Wij besteden geen speciale aandacht aan veiligheid.’

  Je scoort 2 punten → De eerste stap gezet
  ‘Als het moet, besteden wij aandacht aan veiligheid.’

  Je scoort 3 punten → Goed op weg
  ‘Wij vinden veiligheid belangrijk. We weten alleen niet altijd hoe we dat in de praktijk moeten brengen.’

  Je scoort 4 punten → Bijna top
  ‘Wij vinden veiligheid belangrijk. Het is onderwerp van gesprek.’

  Je scoort 5 punten → Topper
  ‘Veiligheid staat op 1: bij alles wat we doen, denken we na over de veiligheid en handelen hier ook naar.’

  Invullen duurt ongeveer 15 minuten. Ga uit van het antwoord dat het beste past bij de situatie op jullie bedrijf. Na een jaar herinneren we je eraan de scan nog eens in te vullen. Als het goed is, ben je dan minstens één stap verder!

  Tip: laat de scan door meerdere mensen uit het bedrijf invullen en bespreek de uitkomsten met elkaar.

  Ongevallen
  Heb je zelf wel eens een ongeval meegemaakt?
  Meerdere antwoorden mogelijk. Indien je een ongeval hebt meegemaakt, wordt je nog gevraagd hoevaak dit is voorgekomen.
  • keer
  • keer
  • keer
  • keer
  Organisatie RIE
  Hebben jullie een RIE (Risico inventarisatie en -evaluatie)?
  Organisatie Voorlichting en instructies
  Geven jullie voorlichting en instructie over veilig werken?
  Bijvoorbeeld over het juiste en veilige gebruik van machines, gereedschappen en beschermingsmiddelen?
  Organisatie Regels en toezicht
  Hebben jullie regels, procedures en afspraken over veilig werken en omgaan met onveilige situaties?
  Organisatie Preventiemedewerker
  Hebben jullie een preventiemedewerker?
  Organisatie Bedrijfshulpverlening (BHV)
  Hoe hebben jullie de bedrijfshulpverlening geregeld?
  Organisatie Dagelijkse praktijk
  Hoe houden jullie rekening met veiligheid in jullie dagelijks werk?
  Organisatie Opleiding en training
  Krijgen jullie opleiding en training over het veilig gebruik van machines en hulpmiddelen?
  Cultuur Belang van veiligheid
  Hoe belangrijk is veiligheid in jullie bedrijf?
  Cultuur Rol ondernemer/leidinggevende
  Geeft de ondernemer/de leiding het goede voorbeeld?
  Hij/zij draagt altijd de benodigde PBM’s
  Cultuur Belonen
  Word je beloond als je veilig werkt?
  Cultuur Verantwoordelijkheid
  Veilig werken is bij ons een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  een verantwoordelijkheid van de ondernemer of leidinggevende, medewerkers, meewerkende familieleden, ingehuurde krachten en vrijwilligers
  Cultuur In gesprek
  Praten jullie op het werk met elkaar over veiligheid?
  Cultuur Elkaar aanspreken
  Is het bij jullie normaal elkaar aan te spreken op onveilige situaties?
  Cultuur Visie op incidenten
  Hoe kijken jullie naar (bijna-)ongelukken op het werk?
  Cultuur Leren van ongevallen
  Leren jullie van onveilige situaties en (bijna-)ongevallen?
  Techniek Aanschaf van materieel
  Bij de aanschaf van nieuwe machines is veiligheid onderdeel van het programma van eisen.
  Apparatuur, installaties, materialen en hulpmiddelen.
  Techniek Betrokkenheid bij aanschaf
  Wij betrekken de mensen die met machines gaan werken bij de aanschaf ervan.
  Apparatuur, installaties, materialen en hulpmiddelen.
  Techniek Kennis
  Wij weten hoe we veilig met machines moeten werken.
  Techniek Controle en onderhoud
  Wij controleren en onderhouden machines om te voorkomen dat ze onveilig zijn.
  Apparaten, installaties en gereedschappen.
  Techniek Hulpmiddelen
  Hoe gaan jullie om met hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen?
  bijvoorbeeld tilhulpmiddelen, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen, beschermende kleding
  Techniek Innovatie
  Wij maken gebruik van de nieuwste ontwikkelingen om veilig te werken
  technologische ontwikkelingen, nieuwe arbeidsvriendelijke oplossingen en nieuwe inzichten
  Achtergrond
  Het gaat om het gemiddeld aantal medewerkers per jaar die onder toezicht werk uitvoeren, inclusief inhuur en stagiaires.