Naar nul dodelijke ongelukken

Er zijn elk jaar nog steeds dodelijke ongelukken in de agrarische en groene sector. Ongelukken kunnen in veel gevallen worden voorkomen. Dit start bij je eigen veiligheidsbewustzijn. Binnen een bedrijf is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ondernemer en zijn medewerkers. Je doet het samen! Partijen uit de sector zetten zich gezamenlijk in om het aantal ongelukken terug te dringen. Dit doen zij in het platform 'Veilig op 1'.

Uitgangspunten Platform 'Veilig op 1'

Nul dodelijke ongevallen op het werk in de agrarische en groene sector. Het motto is: ‘Ik werk veilig en veilig werken doen wij samen!’ Dit draagt bij aan een duurzame, vitale en professionele agrarische en groene sector. Wij verbeteren de veiligheid op agrarische en groene bedrijven door:

  • Samen te werken, ook in ketens van betrokken partijen, waardoor we extra slagkracht kunnen creëren.
  • Voortdurend te communiceren over veilig werken, onder andere door het delen van goede voorbeelden, om bewustwording en kennis bij ondernemers, werknemers en zelfstandigen te versterken en een veiligheidscultuur in de sector te realiseren waarbij veilig werken voorop staat.
  • Ondernemers en werknemers te ondersteunen met advies, voorlichting en tools.
  • Samen te werken aan technische oplossingen om de veiligheid te verbeteren, ook met fabrikanten en leveranciers.
  • Het melden en registreren van (bijna)ongevallen te bevorderen zodat we van ongevallen kunnen leren. Wij gebruiken deze kennis om onze voorlichting en tools, waarmee we ondernemers en werknemers ondersteunen, voortdurend te verbeteren.
  • Het borgen van de activiteiten.

Wij promoten de volgende uitgangspunten naar onze doelgroepen:

  • Wij zorgen voor een veilige werkomgeving voor onszelf, onze familieleden, onze werknemers en derden die onze bedrijven betreden.
  • Wij zorgen voor onze eigen maar ook voor elkaars veiligheid.
  • Wij werken alleen met veilige machines en gereedschappen.
  • Wij leren van (bijna-)ongevallen en incidenten.

Op 21 juni 2018 ondertekenden partijen een intentieverklaring voor nul ongevallen in 2020. De leden van het platform zetten deze ambitie ook na 2020 voort. Het platform komt drie keer per jaar bijeen. Binnen het platform wordt kennis gedeeld en wordt gezamenlijk gewerkt aan activiteiten en communicatie gericht op het terugdringen van het aantal ongevallen in de sector. 

Interesse om deel te nemen? neem contact op met:
tanja.de.jong@stigas.nl