Veilig op 1 week 2020

14 tot en met 18 september

Ga zelf aan de slag

Veilig werken met machines

Van 14 tot en met 18 september organiseert het platform Zero Accidents de Veilig op 1-week. Een speciale week vol extra aandacht voor veiligheid op het werk. Helaas nog steeds geen overbodige luxe: vorig jaar stond de agrarische sector op nummer 3 als het gaat om ernstige ongelukken op het werk.

Het centrale thema dit jaar is: veilig werken met machines. De meeste ongelukken in de agrarische en groene sector gebeuren namelijk met machines. 

Lees hieronder wat er allemaal te doen is deze week. 

LTO Nederland

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Goede instructies en tijdig onderhoud zijn nodig om het aantal ongevallen terug te dringen.

Speciale actie tijdens de Veilig op 1-week: De Werkgeverslijn heeft samen met Stigas een themapagina met praktische voorbeelden en tips over veilig werken met machines samengesteld. 

 

logo LTO Nederland
Wim van den Boomen

“Het begint met bewustwording”

Veilig werken met machines begint met bewustwording. En alert zijn op hoe vaak je ‘even snel’ iets net niet helemaal veilig doet. Elk ongeluk is er een te veel. En vergeet het leed dat het met zich meebrengt niet. Zolang er nog dingen misgaan, blijven wij ons onverminderd inspannen voor een veilige werkplek.

Wim van den Boomen
LTO Nederland en werkgeversvoorzitter van Stigas

Cumela

Werken in de Cumelasector is werk waar je als vakman trots op kunt zijn. Je veiligheid en gezondheid mag daarbij nooit in gevaar komen! Voor Cumela is veiligheid een belangrijk thema.

Cumela vindt aandacht voor veiligheid het hele jaar belangrijk. In de Veilig op 1-week is er extra aandacht voor onze LMRA*-kaartjes, de RIE en de app Veilig Vakwerk.

Daarnaast is er een speciale pagina met toolboxen.

 

*last minute risico-analyse 

 

logo Cumela
logo branchevereniging VHG

Branchevereniging VHG

In de groene sector wordt dagelijks gewerkt met allerhande materieel. Goed onderhouden en gekeurd materieel met vooraf een duidelijke instructie aan de medewerker stimuleert om het met aandacht te gebruiken en kan een (bijna)ongeval voorkomen.

In het VHG Magazine van augustus 2020 staat een artikel over de Veilig op 1-week met drie korte interviews met ondernemers over veilig werken met machines. Daarnaast roept VHG via sociale media en de digitale nieuwsbrief haar leden op om tijdens de Veilig op 1-week veilig werken met machines extra aandacht te geven, bijvoorbeeld in het werkoverleg, tijdens een werkinstructie of in een toolboxmeeting.

Veilig werken staat voor iedereen op 1!

 

FNV Agrarisch Groen

FNV vindt dat:

 • werkgevers de plicht hebben om tijdens werktijd duidelijke instructies te geven over het gebruik van de machines 
 • werknemers de plicht hebben om de machines goed te gebruiken

Kortom: machineveiligheid op 1! Dan kom je 's avonds weer veilig thuis.

Speciale acties tijdens de veilig op 1-week: FNV besteedt via verschillende kanalen aandacht aan machineveiligheid:

 • in FNV Magazine
 • op de facebookpagina van FNV en FNV Polski
 • met speciale aandacht voor het Meldpunt onveilig werk voor werknemers in de agrarische sector 

 

Logo FNV Agrarisch Groen
Jeroen Brandenburg

“Check altijd eerst de veiligheid van de machines”

Als er ook maar iets met een machine aan de hand is, ga je er niet mee werken. Daar kan en mag geen discussie meer over zijn. Check daarom voordat het werk begint altijd eerst de veiligheid van de machines. Om ondernemers en medewerkers hierbij te helpen hebben we posters gemaakt. Als iedereen in de sector zich daar vanaf nu aan houdt, is het aantal ongevallen met machines volgend jaar drastisch gedaald. Zo ingewikkeld is het namelijk niet. Het is een kwestie van gewoon doen

Jeroen Brandenburg
FNV en werknemersvoorzitter van Stigas

CNV Vakmensen

De meeste ongelukken in de agrarische en groene sector gebeuren met machines.

Deze zijn vaak te voorkomen door

 • instructies goed te volgen
 • de machine alleen te gebruiken waar hij voor bedoeld is
 • en elkaar aan te spreken op onveilig gedrag.

Zet samen met CNV Vakmensen Veiligheid op 1 en voorkom deze ongelukken!

Kom je er met je werkgever of collega’s niet uit? Dan kun je CNV Vakmensen bellen op: 030 - 751 10 07.

 

logo CNV Vakmensen
logo VBNE

Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE)

In bos en natuur voeren we risicovolle werkzaamheden uit met machines. Hulpverlening komt door grote afstanden en moeilijk bereikbare terreinen vaak laat op gang.

Daarom is het juist in bos en natuur nog belangrijker om veilig te werken en ongelukken te voorkomen.

Speciale actie tijdens de Veilig op 1-week: De VBNE heeft een toolbox machineveiligheid gemaakt. Je kunt hem op je telefoon doen. De leden van de VBNE kunnen er tijdens de Veilig op 1-week op de werkvloer mee aan de slag.

 

Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH)

Onze leden werken op afgelegen locaties en voeren gevaarlijke werkzaamheden uit. Goed en veilig materiaal is daarom essentieel!

Speciale actie tijdens de Veilig op 1-week: Samen met de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) bieden we onze leden een toolbox machineveiligheid aan. 

logo AVIH
logo ZuivelNL

ZuivelNL – ketenorganisatie van de zuivelsector

Ook in de melkveehouderij gebeuren nog te veel ongelukken, vaak met ernstige afloop. Een deel van die ongelukken gebeurt tijdens het werken met trekkers en melkmachines.

ZuivelNL werkt samen met Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), LTO Nederland, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en Stigas in het project ‘Veilig en met plezier werken in de melkveehouderij: www.boerveilig.com.

Speciale actie tijdens de Veilig op 1-week: Op Boerveilig.nl delen we een nieuw ervaringsverhaal. Hierin speelt machineveiligheid een rol. Ook organiseren we een kleurwedstrijd voor kinderen tot 12 jaar.

 

Fedecom - branchevereniging voor mechanisatietechniek

Voor de gezondheid van werknemers is het van essentieel belang dat ze werken met machines die

 • veilig zijn
 • en veilig blijven

Fedecom kent binnen haar ledengroep zo’n 260 gecertificeerde keurbedrijven die onder het label VA-keur, onafhankelijke keuringen verrichten op machineveiligheid. Hou je machine veilig en laat deze periodiek keuren!

Speciale actie tijdens de Veilig op 1-week: In de praktijk passen gebruikers de machines regelmatig aan om maatwerk te realiseren. De vraag is: weten mensen dat aanpassingen ook nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen? Fedecom organiseert samen met de Inspectie SZW een webinar over machine-aanpassingen. Ons doel is: meer bewustwording en praktische tips geven.

Het webinar is op 17 september, van 14:00 – 15:30 uur. N.B.: Helaas moet door plotselinge omstandigheden dit webinar worden verplaats naar een andere datum. Als je je hebt aangemeld, krijg je informatie over de nieuwe datum. Als je je nog niet hebt aangemeld, kan je dat alsnog via onderstaande link gewoon doen. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de nieuwe datum!

 

 

 

 

logo Fedecom
logo Nijhof-Wassink

Nijhof-Wassink

Nijhof-Wassink zet zich in voor een veilig erf met veilige machines. 

 

Nevedi

Werken met machines is niet zonder gevaar. Daarom is voorlichting over het voorkomen van ongelukken en oplossingen om het werk veiliger te maken belangrijk. Daarnaast is het veilig gebruik van machines belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf. En het voorkomt onnodige slijtage.

Speciale actie tijdens de Veilig op 1-week: Nevedi geeft via nieuwsberichten voorlichting aan diervoederproducenten. Speciale aandacht gaat uit naar:

 • de arbeidsrisico’s machineveiligheid en de oplossingen. Hierbij verwijzen we naar de uit de arbocatalogus Graan
 • de Nevedi -app. Deze heeft ook een 'veiligheidspaspoort' en een e-learning over veiligheid

 

logo Nevedi
logo agrifirm

Agrifirm

‘s Avonds weer veilig in huis komen. Dat is wat onze klanten, adviseurs en chauffeurs willen. Daarom vinden wij als Agrifirm het enorm belangrijk om de veiligheid op het boerenerf onder de aandacht te brengen. Het veilig werken met machines is hier een onderdeel van.  

Op onze website delen wij praktische tips en adviezen rondom veiligheid met onze klanten.

Speciale actie tijdens de Veilig op 1-week: in deze week delen we via onze kanalen ook de berichten van onze partners in het platform Zero Accidents.

 

ForFarmers

Veiligheid en veilig werken vinden we wij als ForFarmers heel belangrijk. Wij ondersteunen klanten, chauffeurs en onze specialisten om de situatie om het boerenerf zo veilig mogelijk te maken.

Dit doen wij door gebruik te maken van een scan. En ook door met de klant in gesprek te gaan over hoe we de situatie veiliger kunnen maken. Voor meer info je terecht bij onze accountmanager of het Total Feed support team.

 

logo for farmers
logo Inspectie SZW

Inspectie SZW

De Inspectie SZW ondersteunt de Veilig op 1-week. 

 

RIVM

Het RIVM ondersteunt de Veilig op 1-week. 

 

logo RIVM
logo Stigas

Stigas

Stigas helpt ondernemers en werknemers in de agrarische en groene sectoren om veilig, gezond en vitaal te werken. We coördineren de activiteiten van het Platform Zero Accidents en de Veilig op 1-week.

Speciale actie tijdens de Veilig op 1-week: We hebben, samen met de leden van het platform, een poster voor medewerkers gemaakt met vuistregels voor veilig werken met machines. Deze is er ook in het Engels, Pools en Roemeens. Print hem uit en hang hem op in je bedrijf. Ook hebben we een checklist machineveiligheid voor ondernemers gemaakt.  

En er is een prijsvraag: Maak een foto van een onveilige situatie die je hebt opgelost en stuur hem naar info@stigas.nl. Onder de inzendingen verloten we drie cadeaubonnen van 25 euro.