AVIH

Wie zijn wij?

De Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) is dé branchevereniging voor ondernemers in de bos- en houtsector in Nederland. Onze leden zijn rondhouthandelaren, aannemers van boswerk, bosbouwadviseurs en verwerkers van rondhout. Bij de AVIH staat de ondernemer centraal. Wij vinden dat ondernemen in bos en hout mogelijk moet blijven. De AVIH verbindt ondernemers in de sector en heeft, naast een verbindende rol, ook een ondersteunende rol voor haar ondernemers. Wij informeren hen over de ontwikkelingen, kansen, risico’s en belangen op het gebied van bos en hout.

Waarom doen we mee?

De AVIH heeft zich aangesloten bij Zero Accidents, omdat we juist in onze sector het belang van veilig werken niet mogen onderschatten. Dagelijks voeren onze leden werkzaamheden uit die niet altijd zonder risico zijn. Er wordt gewerkt met (grote) machines; vaak in afgezonderde gebieden zonder voorzieningen in de buurt, maar soms ook in de nabijheid van drukke wegen en plaatsen. Niet alleen de personen die het werk uitvoeren, maar ook eventuele omstanders kunnen dan betrokken raken bij ongevallen.

Wat doen we?

Samen met onze leden doen we er alles aan om de kans op ongevallen elke dag weer te minimaliseren. We werken steeds aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn onder onze leden door hen te wijzen op de risico’s. De AVIH neemt deel aan de Arbo werkgroep en wij verwachten van onze leden dat zij ErBo (Erkenningsregeling Bosaannemers) gecertificeerd zijn.