CNV Vakmensen

Wie zijn wij?

CNV Vakmensen is een vakbond waar leden waarin leden meebeslissen over het beleid van de bond. Dat gebeurt via de (sector)raden en de bondsraad, het hoogste orgaan van de bond. Er zijn zes sectorraden (voor de sectoren bouw, dienstverlening, handel, industrie, vervoer en voeding) en drie sectoroverstijgende raden (voor senioren, anders actieven en zelfstandige professionals).

Waarom doen we mee?

Tussen alle cijfers die elk voorjaar weer over de Nederlandse economie worden gepresenteerd, zet er één met een dikke zwarte rand. Dat zijn de cijfers over bedrijfsongevallen. De agrarische en groene sector zit - helaas - in de top 3 van meest risicovolle sectoren. Dat moet en kan beter. We willen gewoon niet accepteren dat werknemers (en ondernemers) door een bedrijfsongeval niet meer levend thuiskomen. Ook omdat het vaak gaat om ongevallen die voorkomen hadden worden. CNV komt al meer dan 100 jaar op voor de belangen van werknemers en veilig werken is daar onderdeel van. Veilig werken zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid, van werkgever en werknemer. Werkgevers zullen moeten zorgen voor een veilige werkplek en goede voorlichting. Werknemers hebben ook een verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid en die van collega's. Dat betekent: je houden aan veiligheidsinstructies, beschermingsmiddelen gebruiken en zo nodig je collega's daar ook op aanspreken. Als we elkaar scherp houden en er samen aan werken, moet die nul mogelijk en haalbaar zijn.