Cumela

Wie zijn wij?

Ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie vormen de cumelasector. CUMELA Nederland is hun brancheorganisatie.

Waarom doen we mee?

‘Kies voor veiligheid!’

Voor CUMELA Nederland is ieder ongeval onacceptabel. Veiligheid moet voor alles gaan. Dat is vooral een kwestie van mentaliteit. Zero-accidents helpt om het veiligheidsbewustzijn in de sectoren te vergroten. Samen streven we naar nul ongevallen. Ongevallen voorkomen is mogelijk door actieve controle op de veiligheid door werkgever en werknemer. Maar ook door het leren van anderen.

Wat doen we?

CUMELA Nederland heeft veiligheid hoog in het vaandel. Dit jaar hebben we de Veilig Vakwerk dienst gelanceerd waarbij werknemers werkplekinspecties en toolboxen op het juiste moment op hun telefoon ontvangen. Zij kunnen deze informatie op elke gewenst moment nalezen. Daarnaast wordt verwacht dat ze vragen over de toolbox beantwoorden. Ook is het met de app mogelijk om onveilige situaties te melden. Daarnaast hebben we diverse e-learnings gelanceerd, zoals Veilig landbouwverkeer, e-learning mestgassen, we promoten actief de RI&E en iedere maand publiceren we toolboxen in het blad Grondig.  Aandacht voor veiligheid is een continu proces en is nooit klaar.

 

Mevrouw Wijnia - Lemstra, algemeen directeur CUMELA, ondertekent de intentieverklaring.