Fedecom

Wie zijn wij?

Fedecom is de branchevereniging voor bedrijven in de Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern Transport. Fedecom werkt met en voor fabrikanten, importeurs en dealers aan een sterkere sector.


Waarom doen we mee?

Veiligheid is van levensbelang. Samen werken aan een samenhangend én robuust systeem dat machineveiligheid en machinezekerheid regelt en borgt.

De huidige issues en knelpunten in relatie tot 'veilig werken in de sectoren landbouw, tuinbouw en groen' verdienen een eenduidige heldere visie, alsook een attitude en principes die we niet alleen belijden in woord, maar vooral in daad.

Fedecom wil actief een bijdrage leveren in het ontwikkelen en uitrollen/uitdragen van een samenhangend en praktisch 'masterplan veilig werken'.

Wat doen we?

Fedecom is reeds gestart met het ontwikkelen van een 'masterplan machineveiligheid en machinezekerheid'. Onderdelen hiervan zijn o.a.:

  • proactieve communicatie over de goedkeuringsplicht voor landbouwvoertuigen met ingang van 1 januari 2018;
  • herpositioneren van ons Arbo-keurmerk VA-keur;
  • bouwstenen ontwikkelen voor een integrale campagne veiligheid en zekerheid, gericht op attitudeverandering bij alle stakeholders;
  • afstemming met vakbladen over een meerjarige campagne m.b.t. artikelen in relatie tot veilig werken.