FNV Agrarisch Groen

Wie zijn wij?

De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland. De vakbond staat samen sterk met ruim 1 miljoen leden. FNV Agrarisch Groen komt op voor de belangen van de werknemers in de agrarische en groene sectoren.

Waarom doen wij mee?

FNV ondersteunt dit ambitieuze project van harte, want het aantal dodelijke ongelukken en ernstige ongevallen in de agrarische en groene sector is al vele jaren te hoog.

Boeren, tuinders, bosbouwers, loonwerkers, sociale partners, de toeleveranciers, de overheid en erfbezoekers hebben zich verenigd in een platform om de strijd aan te binden tegen deze ongevallen.

Dit project draait om bewustwording, urgentiebesef en actie tegen gemakzucht, tegen het gedogen en tolereren van potentiele gevaarlijke situaties met machines, dieren en gevaarlijke stoffen. Het is ook een oproep tegen te lang doorwerken, tegen werkdruk en tegen haastwerk waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.

Het doel is een mentaliteitsverandering en zo een veilige werkomgeving creëren voor iedereen die in en voor de agrarische en groene sector werkt.

Wat doen wij?

  • Voor onveilig werken heeft de FNV een meldpunt aangemaakt werknemers kunnen hier hun klachten melden: “Meldpunt onveilig werk in de agrarisch en groene sector”
  • De FNV committeert zich gedurende het project aan de publicitaire ondersteuning naar onze leden. We focussen ons op de meest voorkomende ongelukken en schrijven hierover in het FNV Magazine. Op die manier geven we inzicht voor onze leden in de ongevallen en willen we het bewustzijn van veilig werken vergroten.
  • We leveren menskracht aan het platform en denken en doen mee aan het terugdringen van ongelukken.