LTO Nederland

Wie zijn wij

Een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. Dat is Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie

Waarom doen we mee?

LTO Nederland maakt zich hard voor goed, veilig en eerlijk werk. We hebben daar ook een verantwoordelijkheid in richting de werkenden in de sector. Het is een arbeidsintensieve sector waar met ook zware machines wordt gewerkt en fysieke arbeid wordt verricht. Een ongeluk met een machine zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben voor de persoon zelf en voor zijn familie en vrienden. Wij zetten ons in om leden en niet leden zich hier nog bewuster van te maken en daar ook naar te gaan handelen. Feit is dat wij er overtuigd van zijn dat we in het vergroten van de bewustwording het grootste resultaat bereiken als we dit samen met partijen in ons netwerk doen.

Wat gaan we doen?

Wat we gaan doen is blijven doen wat we nu doen en nog meer. Dit is ons bestuurlijke rol bij Stigas en bij Colland Arbeidsmarktbeleid invullen en het uitdragen van goed werkgeverschap. Daarnaast zullen we intensief zoeken naar partijen om mee samen te werken om dit uit te dragen in gezamenlijkheid alsook projecten ondersteunen en starten zoals deze. We zullen onze bestuurlijk verantwoordelijken informeren over dit project en waar mogelijk betrekken. We zullen Stigas inzetten als onze kennispartner om voor individuele ondernemers daar waar er behoefte aan ondersteuning te bieden. Daarnaast zullen we waar nodig onze positie inzetten om ambtenaren en wetgevers te beïnvloeden.