Nevedi

WIE ZIJN WE?

De Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) behartigt de belangen van aangesloten diervoederbedrijven in Nederland. Bij Nevedi zijn ruim 100 leden aangesloten. Deze leden produceren en/of leveren mengvoeders, premixen/additieven, kalvermelkpoeder of vochtrijke producten aan veehouders in Nederland.

WAAROM DOEN WE MEE?

Nevedi draagt het project zero accidents in de agrarische en groene sector een warm hart toe en ziet dat het project bij Stigas in goede handen is. Wij spannen ons met anderen in om het boerenerf veiliger te maken voor de ondernemer, zijn medewerkers en de erfbetreders.

WAT DOEN WE?

Nevidi communiceert en attendeert op gevaren die betreders van een boerenbedrijf ondervinden.  Nevedi geeft bekendheid aan de gevaren die betreders ondervinden. In de vorm van een film worden vanuit het perspectief van een bulktransportchauffeur deze gevaren in beeld gebracht.

Nevedi heeft een checklist gemaakt van de gevaren die door onze leden actief wordt toegepast. Onze ledenmengvoederfabrikanten passen die checklist toe en gaan met agrarische ondernemer in gesprek als er sprake is van gevaarzetting.