Nijhof-Wassink

Wie zijn wij?

Nijhof-Wassink vormt als vervoerder een schakel tussen de diervoederproducenten en hun klanten.

Waarom doen we mee?

We begeven ons dagelijks met 150 wagens op de erven van deze klanten.  Soms is dit een behoorlijke uitdaging en komen we voor risicovolle situaties te staan zoals silo’s in slechte en wankele staat en risico’s van openliggende mestputten en andere attributen rond en onder de silo’s. Ook de bereikbaarheid van de silo’s is regelmatig onvoldoende.  Deze risico’s werden altijd al gemeld maar de opvolging ervan was onvoldoende.

Toen kwam  21 september 2015… De dag dat onze chauffeur naar zijn werk ging maar nooit meer thuis kwam. Dodelijk verwond door een omgevallen silo. Een vrouw en jonge kinderen blijven achter. Een verschrikkelijk drama voor iedereen. Eén conclusie bleef over: DIT NOOIT MEER.

Wat doen we?

Om de veiligheid op het boerenerf voor erfbetreders volop onder de aandacht te brengen hebben we gezocht naar mogelijkheden en middelen die hieraan bij kunnen dragen. We nemen deel aan werkgroepen van diverse branche verenigingen (bijv. NEVEDI, Stigas, LTO), zitten samen met de dierhouderij aan tafel bij de Inspectie SZW. Ons doel is een veilige werkomgeving voor onze chauffeurs. Daarnaast zijn er diverse verbetertrajecten die we samen met onze opdrachtgevers uitvoeren. Onze input betreft dan bijvoorbeeld het uitvoeren van veiligheidschecks op erf en laadlocatie met de opvolging ervan. Hierbij worden we ondersteund door diverse (social) media vanuit onze eigen organisatie om de aandacht vast te houden. Dit verbeterproces mag namelijk niet tot stilstand komen.

Daarom zetten wij met volle overtuiging een handtekening onder de Intentieverklaring Zero Accidents in 2020. We kunnen dit immers niet alleen en zullen dit als sector gezamenlijk op moeten pakken. We hopen dan ook dat in de nabije toekomst nog meer partijen deze intentieverklaring gaan ondertekenen en dat de aandacht voor Zero Accidents zich als een olievlek verspreidt.