Stigas

Wie zijn wij?

Stigas helpt ondernemers en werknemers om gezond, veilig en duurzaam te werken.
Stigas is kennisinstituut èn gecertificeerde arbodienst. Meer over onze organisatie

Namens de voorzitters van Stigas:

Henk Onstwedder. werknemersvoorzitter Stigas namens FNV

en Wim van den Boomen, werkgeversvoorzitter namens LTO Nederland

Wij hebben met Stigas de afgelopen jaren flinke stappen gezet als het gaat om de bewustwording bij ondernemers en werknemers van het belang van veilig en gezond werken. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een compleet nieuw digitaal systeem voor de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE). Een belangrijke stap om de veiligheid binnen het bedrijf te bevorderen. Binnen een jaar tijd zijn bijna 4.000 bedrijven aan de slag gegaan met het nieuwe systeem en er komen nog elke dag bedrijven bij. Een ongekend vliegende start zou je kunnen zeggen!

Met onze sectoraanpak voor veilig, gezond en vitaal werken staan we in Nederland hoog aangeschreven. Ik zou wel durven te stellen dat we als sector bovenaan staan, in de ogen van andere sectoren. We mogen hier bijzonder trots op zijn!

Maar, ondanks alle inspanningen staat de sector helaas wel in de top 3 als het gaat om de kans op een ernstig ongeval. De afgelopen 10 jaar hebben we het over gemiddeld 16 dodelijke ongevallen in de agrarische en groene sector per jaar. En dit aantal neemt helaas nog niet echt af. Ook dit jaar hebben er, zo ver bij ons bekend, alweer 8 dodelijke ongevallen plaatsgevonden.

Dodelijke ongevallen zijn het topje van de ijsberg, we hebben het dan nog niet over de ernstige ongevallen met (blijvend) letsel, minder ernstige ongevallen en bijna ongevallen.

Het mag duidelijk zijn, dit past niet bij een sector, die dankzij haar rol Nederland niet alleen op de wereldkaart zet maar ook wil en moet concurreren op de arbeidsmarkt.

Daarom zijn wij bijzonder blij dat al deze organisaties de handen in elkaar hebben geslagen en de intentieverklaring Zero Accidents in 2020 hebben ondertekend. Een zeer ambitieuze doelstelling, maar deze onderstreept dat elke organisatie die meedoet dezelfde mening is toegedaan, dat elk ongeval er eigenlijk een te veel is.  Onze grote dank gaat uit naar alle organisaties die dit belangrijke programma steunen!