VBNE

Wie zijn wij?

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is op 25 september 2013 opgericht. De leden bestaan uit Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, Rijksvastgoedbedrijf en Natuurnetwerk Gemeenten. De VBNE is een privaatrechtelijke vereniging van, voor en door bos- en natuureigenaren.

Waarom doen we mee?

Waar gehakt wordt vallen spaanders. In bos en natuur is dat letterlijk zo. Jaarlijks gebeuren er nog te veel ongevallen in onze sector. Daarbij komt nog dat het in bos en natuur niet altijd voorspelbaar is wat je tegenkomt als je werkzaamheden moet uitvoeren.

  • Na een storm omgewaaide bomen met takken onder spanning;
  • Of werken in moerassen waar machines in vastlopen;
  • Altijd lopend over onregelmatig terrein;
  • En dan kom je op de werkplek en heeft iemand daar een hoop afval gestort.

In bos en natuur is het dagelijks improviseren. En dat vereist veel van de mensen. Veiligheid moet daarom in de genen van de onze mensen zitten. Daar moet voortdurend aandacht voor zijn. Zero Accidents biedt een platform waar we met de gehele groene en agrarische branche samen kunnen optrekken, van elkaar kunnen leren en gezamenlijk de aandacht kunnen trekken om het veiligheidsbewustzijn van alle mensen te verhogen.

Wat doen we?

De VBNE is al jaren actief met veel voorlichtingsfolders en -brochures, website, werkschuurbijeenkomsten en nog veel meer om bij te dragen aan de veiligheid. Dit gaan we voortzetten in een arbo werkgroep die al jaren actief is en waar alle sectoren uit het bos- en natuurbeheer zijn vertegenwoordigd.

We willen inzetten op een betere registratie van ongevallen en incidenten, instrumenten ontwikkelen voor het goed analyseren van ongevallen. Door registreren en analyseren kun je leren van je fouten en daarmee ongevallen in de toekomst voorkomen. Door goed registreren krijg je ook inzicht in de meest voorkomende ongevallen. Meten is weten. Als je weet waar het knelt kun je gericht maatregelen treffen en verbeteringen realiseren.

De VBNE wil dan ook naar een eenvormig registratiesysteem van ongevallen. En van daaruit plannen maken om het aantal ongevallen binnen de branche naar 0 te reduceren.