VHG

Wie zijn wij?

Branchevereniging VHG is een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. VHG behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden op sociaal-economisch en bedrijfsmatig gebied.

Waarom doen we mee?

Het lijkt zo vanzelfsprekend; veilig werken. De diversiteit aan werkzaamheden als ook het materiaal en het materieel waarmee in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche wordt gewerkt, maakt dat iedere medewerker op ieder moment van de dag met volle aandacht zijn werkzaamheden zal verrichten. Toch, het spreekwoord ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’ is ook in de groene sector niet onbekend. Het is daarom van belang om altijd en overal veilig en bewust te aan de slag te gaan en elkaar daarop te attenderen. Zó verkleinen we de kans op ongevallen en is de groene sector een veilige branche om in en voor te werken.

Wat doen we?

Branchevereniging VHG zal in haar activiteiten én samen met de ondernemers aandacht blijven besteden aan veilig werken. Minimaal eens per maand zal VHG in de wekelijkse digitale nieuwsbrief een publicatie plaatsen over arbozaken. Dit kan zijn een onderwerp uit de Arbocatalogus Hoveniers en Groenvoorziening, wetgeving of de uitwerking van een gestelde vraag. Ook zal Stigas in samenwerking met VHG door middel van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken de vernieuwde Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) breder bekend maken. Het streven is dat iedere ondernemer de RI&E minimaal eens per jaar update en dit bespreekt in een toolboxmeeting met de medewerkers.