10 dodelijke ongevallen tijdens het werk in agrarische en groene sector in 2021

In 2021 betreurde de agrarische en groene sector tien dodelijke ongevallen. Dat zijn er twee meer dan in 2020, toen we acht slachtoffers telden. 

Van de tien ongevallen betrof het drie keer een werknemer, twee keer een vrijwilliger, twee keer de ondernemer zelf, en in de overige gevallen een kind, een gezinslid en een derde. De oorzaak was in vijf gevallen een machine (sorteermachine, voermachine, een heftruck en twee keer een shovel). Verder vonden er ongevallen plaats met een mestsilo (mestgassen), een vallende hooibaal, een paard, een stier en tijdens het rietbranden.

De meeste ongevallen vonden plaats in de dierhouderij: twee in de rundveehouderij, twee in de varkenshouderij, een in de melkveehouderij en een keer in de paardenhouderij. Verder was er een dodelijk ongeval in de sectoren akkerbouw, fruitteelt en bos en natuur. 
Het overzicht van de dodelijke ongevallen in 2021 staat op veiligop1.

Afgelopen tien jaar

Als we kijken naar de afgelopen tien jaar dan gaat het in totaal om 121 ongevallen, dat is gemiddeld 12 ongevallen per jaar. In de tien jaar ervoor was het gemiddelde 18 ongevallen per jaar. De meest voorkomende oorzaak zijn ongevallen met (rijdende) machines. Hierbij gaat het relatief vaak om ongevallen met trekkers, heftrucks en shovels. 

Aantal dodelijke ongevallen* afgelopen 10 jaar naar oorzaak

Aantal dodelijke ongevallen afgelopen 10 jaar naar oorzaak

 In 40% van de gevallen is het slachtoffer de ondernemer zelf. Ook betreft het vaak ongevallen met gezinsleden. Van de 28 gezinsleden betrof het in 14 gevallen een kind van onder de 18 jaar. Daarnaast betrof het in een geval een kind dat op bezoek was.


Aantal dodelijke ongevallen* afgelopen 10 jaar naar type slachtoffer

Aantal dodelijke ongevallen* afgelopen 10 jaar naar type slachtoffer

  
Als we kijken naar de verdeling over de sectoren zien we dat er relatief veel ongevallen plaatsvinden in de dierhouderij en in de sector open teelten. 

Percentage dodelijke ongevallen* afgelopen 9 jaar naar sector

Percentage dodelijke ongevallen* afgelopen 9 jaar naar sector

*Het betreft alle dodelijke ongevallen tijdens het werk van werkgevers/ondernemers, werknemers, gezinsleden, vrijwilligers, erfbezoekers en omstanders. Vanaf 2013 is de sector geregistreerd.

Aandacht blijft hard nodig

In het platform ‘Veilig op 1’ werkt de sector samen om blijvend aandacht te besteden aan het terugdringen van het aantal ongevallen.

Aangesloten bij het platform zijn: LTO Nederland, Cumela, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, FNV, CNV Vakmensen, VBNE, AVIH, Fedecom, Nevedi, ForFarmers, Agrifirm, Nijhof-Wassink, ZuivelNL, RIVM, Nederlandse Arbeidsinspectie en Stigas. 

Gratis machineadvies

Ook in 2022 wordt vanuit het platform extra aandacht besteed aan het veilig werken met machines (oorzaak nummer 1 van ongevallen). Stigas biedt bedrijven o.a. een gratis machineadvies bij aanschaf of aanpassing aan een machine en er zijn checklists en posters beschikbaar. Informeer naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf via de Stigas Servicedesk:  bel 085 044 07 00 (optie 1) of mail naar info@stigas.nl.

Aan de slag met veiligheid op jouw bedrijf?

Een eerste stap naar een veiliger bedrijf is het maken van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE). Heb je deze nog niet gemaakt? Kijk hier voor de RIE of meer informatie over veiligheid op jouw bedrijf.