Veilig op 1 tip: Taal en veilig werken

  • Algemeen

Misverstanden door verschillende talen en taalniveaus op de werkvloer is een veiligheidsrisico. Hoe ga je hier als bedrijf goed mee om? Over dit onderwerp is veel informatie beschikbaar. We zetten het voor je op een rij.

Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om maatregelen te treffen als er extra veiligheidsrisico’s zijn door taal. Deze risico’s kunnen te maken hebt met medewerkers van buitenlandse afkomst, medewerkers met een lagere opleiding en medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven.

  • Zijn er afspraken gemaakt over de voertaal? En zijn deze afspraken duidelijk? Op pagina 44 van de Handreiking taal en veiligheid van de SER lees je hier meer over.
  • Check in hoeverre medewerkers de voertaal van het bedrijf beheersen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de Taalverkenner. Een taaltraining nodig? Colland Arbeidsmarkt heeft hiervoor een subsidieregeling.
  • Check wat het taalniveau van de communicatie over veiligheid is. Denk aan werkinstructies, overleg, opleidingen, veiligheidsdocumenten, verkeersborden en informatie op of over machines en gereedschap. Kunnen medewerkers met een lagere taalbeheersing deze goed begrijpen? Als het gevraagde taalniveau op het werk hoger is dan de taalvaardigheid van de werknemer kunnen er veiligheidsrisico’s ontstaan. Meer informatie over het taalniveau en bepalen hiervan vind je op pagina 26 van de Handreiking taal en veiligheid van de SER.
  • Check of medewerkers met een slechtere beheersing van de (voer)taal gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren. Is dit het geval? Bekijk dan wat er anders kan, en maak hier duidelijk afspraken over.
  • Werknemers zijn breder en duurzamer inzetbaar als hun taalvaardigheden op orde zijn. Dit zorgt ook voor een bredere inzetbaarheid en hogere productiviteit van de werknemer, het goed kunnen volgen van (vak)scholing, een lager ziekteverzuim en betere communicatie met klanten en tussen collega’s onderling.

Lees meer:

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw van LTO besteedt extra aandacht aan begrijpelijke taal op de werkvloer. Bekijk de themapagina.

De vernieuwde Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s van de SER biedt praktische handvatten om taal als oorzaak van veiligheidsrisico’s op het werk in te schatten. Ook biedt de handreiking bijpassende maatregelen en achtergrondinformatie.