Nijemirdum: vijfde Friese arbeidsdode in twee jaar door ongeluk met zwaar voertuig