Hoe geef je voorlichting en instructie?

  • Algemeen

‘Onvoldoende kennis en vaardigheden’. Het is een belangrijke oorzaak van ongevallen. Bij ongevallen met bewegende delen van machines speelt onvoldoende kennis en vaardigheden in een derde (!) van de gevallen een rol. Tijd voor voorlichting en instructie. Hoe pak je dat aan?

 

  • In je risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) staat over welke onderwerpen je voorlichting en instructie moet geven. In de arbocatalogus vind je meer informatie over deze onderwerpen.
  • Maak een schema waarin staat wanneer je welke voorlichting of instructie geeft. Houd daarin ook bij wie de voorlichting heeft gevolgd.
  • Check of je medewerkers je instructies begrijpen. Merk je dat ze het niet volgen, bespreek dat dan. Wat begrijpen ze niet? Hoe komt dat? Wat hebben ze nodig om het wel te begrijpen?
  • Geef voorlichting en instructie tijdens werktijd. Zo laat je zien dat het bij het werk hoort en belangrijk is.
  • Geef bij elke nieuwe klus en bij nieuwe machines een instructie. Herhaal elke instructie minimaal één keer per jaar.
  • Geef speciale aandacht aan jongeren, nieuwe medewerkers, meewerkende familieleden, inhuurkrachten, vrijwilligers en bezoekers. Ook zij lopen risico’s.
  • Schakel eens een externe deskundige in voor een voorlichting, bijvoorbeeld een adviseur van Stigas. Meer informatie.

Wist je dat…. het geven van instructies een van de vier zaken is waar de Inspectie op let als er een ongeval is gebeurd? Als je kunt aantonen dat je op de juiste manier voorlichting hebt gegeven dan kan de boete met 25% worden verlaagd. Ook is de kans dan kleiner dat het slachtoffer of de medewerker je bedrijf aansprakelijk stelt.