Oplossing voor gevaarlijke aftaktussenas stap dichterbij

Een van de veroorzakers van ongelukken in de agrarische en groene sector is de snel roterende as tussen trekker en landbouwmachine, die erachter wordt gehangen: de aftaktussenas. De trekker zet, via deze draaiende as, de landbouwmachine in werking. Het is verplicht deze as van een beschermhoes te voorzien. De hoes is echter kwetsbaar, duur en moeilijk te monteren. Hij is vaak kapot of ontbreekt. Een draaiende as die niet is afgeschermd kan een persoon die ermee werkt ‘grijpen’ met alle gevolgen van dien.
Stigas ging dit voorjaar via de Battle of Concepts op zoek naar een oplossing. In totaal zijn er zeven voorstellen ingediend en beoordeeld door een deskundige jury. Het voorstel van Hayes Engineering & Consulting (HENGCON) kwam op 15 mei als winnaar uit de bus: een ‘totaalpakket’, dat kan worden aangepast aan de lengte van de aftakas. Stigas bekijkt momenteel samen met HENGCON en partijen uit de sector hoe een volgende stap gezet kan worden.

Na de zomer komen er nieuwe battles voor de veiligheid in de agrarische en groene sector. Meer informatie volgt!